Industriebouw

Een goede inventarisatie is naar ons idee het halve werk. Zeker als het gaat om het construeren van industriebouw. Bij industriebouw houden wij onder andere met de volgende onderdelen rekening: eisen van installaties en componenten zoals vervorming, reserve capaciteit, dynamische,- en thermische belasting. Ook omgevingsfactoren, duurzaamheid en milieu worden door ons geïnventariseerd en meegenomen in ons advies.

Ervaring
Na het samenvoegen van alle gegevens volgt een voorstel met constructieopzet en overig advies. Met de gekozen constructievorm gaan wij aan de slag met het berekenen en tekenen van de constructie. Met onze ruime ervaring in de industriebouw kunnen wij u helpen met het tekenen en berekenen van vrijwel elke constructie, denk hierbij aan piperack’s, silo’s etc.

Geavanceerde software
Onze geavanceerde software stelt ons in staat om reken- en tekenwerk te combineren. Deze methode van werken reduceert de kans op fouten tot een minimum. Daarnaast biedt deze software de mogelijkheid te werken volgens de BIM-methode en kunnen wij ontwerpen snel en makkelijk delen met architecten en installateurs.

Onze jarenlange ervaring in industriebouw geeft u zekerheid.

Terug naar werkvelden overzicht