Utiliteitsbouw

Bij het construeren van utiliteitsbouw houden wij met veel facetten rekening. Ten eerste wordt er goed geïnventariseerd wat de wensen van de klant en de harde feiten zijn. Daarnaast kijken wij naar factoren uit de omgeving en de beoogde duurzaamheid van het gebouw. Ook gegevens als beoogde restwaarde etc. worden geïnventariseerd.

Flexibiliteit
Na het samenvoegen van alle gegevens volgt een voorstel voor de constructievorm. Met de gekozen constructievorm gaan wij aan de slag met het berekenen en tekenen van de constructie. In de constructie tekening houden wij rekening met de flexibiliteit; een onderneming kan in korte tijd groeien waardoor een vaste indeling in de weg kan zitten. Door op een slimme manier om te gaan met draagmuren kunnen wij ervoor zorgen dat verschillende componenten van een gebouw aan elkaar verbonden of gescheiden kunnen worden.

Monitoren en analyseren
Bijvoorbeeld bij brand of waterschade monitoren en analyseren we het gedrag van de constructie zodat de verergering van de schade stopt en de ontstane schade hersteld kan worden.

Geavanceerde software
Onze geavanceerde software stelt ons in staat om reken- en tekenwerk te combineren. Deze methode van werken reduceert de kans op fouten tot een minimum. Daarnaast biedt deze software de mogelijkheid te werken volgens de BIM methode en kunnen wij ontwerpen snel en makkelijk delen met architecten en installateurs.

Door creatief te denken, houden wij utiliteitsgebouwen flexibel.

Terug naar werkvelden overzicht